Güncel/hot-posts

Son yayınlar

Kazalı otomobil oyunu: Ekspertizde en çok karşılaşılan hileler neler?
Ödeme emrinde alacaklının adresinin yanlış yazılması!
Aktif ve Pasif Husumet Yokluğu Nedir?
Yargıtay'dan su sızma kararı!
SU SIZINTISI NEDENİYLE BAĞIMSIZ BÖLÜMDE OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ TALEBİ!
Vefat Halinde Mirasçıların Yapması Gereken İşlemler!
Anne veya babadan üvey çocuklara miras kalır mı?
Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilen Mükellefe Beyanname Vermediği Gerekçesi ile Ceza Kesilemeyeceği
Çalıştığı Şirkette Bilgisayar Üzerinden Başka İş Görüşmeleri Yapmak Haklı Fesih Sebebidir.
Duruşma Salonu Nasıldır?
 Adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi!
Yasal Sınırın Üzerinde Alkollü Araç Kullanıldığından Sürücü Belgesinin Geri Alınması ve İdari Para Cezası Verilmesi İşlemlerinin İptali!
HMK ve Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklik!
Yargıtay'dan emsal manevi tazminat kararı!
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: 10 YILI GEÇEN NAFAKA ALACAKLARI SİLİNECEK!
YURTDIŞINDAN YAPILAN NOTER İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTI!
YABANCI UYRUKLU ALACAKLININ İCRA TAKİBİ YAPMASI  NETİCESİNDE TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYULMAMASI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ!
Damga Vergisi Tamamlanıncaya Kadar Takip İşlemlerinin Durdurulmasına Karar Verilemez!