Güncel/hot-posts

En son yayınlar

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de!
Yargıtay noktayı koydu: İstifa eden işçiye ihbar tazminatı yok!
İddianamede Belirtilmeyen Suçlardan Hüküm Kurulması Hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Kararı!
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı!
Boşanan eşler ortak velayet alabilir mi?
Ortak Velayet Yargıtay Kararı!
Temsilde Yetkisi Olmadığı Halde Şirket Adına Senet İmzalama!
İş yeri ruhsatı da haczedilebilecek!
  Borçlu Banka, yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir.
Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek!
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin İşe Zamanında Başlamaması Veya İşi Geciktirmesi!