Güncel/hot-posts

En son yayınlar

Temsilde Yetkisi Olmadığı Halde Şirket Adına Senet İmzalama!
İş yeri ruhsatı da haczedilebilecek!
  Borçlu Banka, yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir.
Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek!
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin İşe Zamanında Başlamaması Veya İşi Geciktirmesi!
İpoteğin terkini davasının açılacağı görevli mahkeme!
Sözleşmenin feshinde menfi zarar talebi!
İpotekli Taşınmazın Devri Yeni Malikin Sorumluluğu!
Velayetin Değiştirilmesi Davası!
 Kefil ve Müteselsil kefil arasındaki fark nedir?
Boşanma davasında maddi manevi tazminat!
Bankaların ödemekle yükümlü oldukları çek bedellerinde değişiklik yapıldı!
Karşılıksız çeke üç mahkemeden üç farklı karar!