Güncel/hot-posts

En son yayınlar

Çay toplama izni nasıl ve nereden alınır? Çay hasadı toplama seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!
İnfaz düzenlemesi maddeleri neler?
Kısa Çalışma Ödeneği ve Yararlanma Şartları!
Bitcoin Nedir?
İşçinin, işyerinde başka işçiye sataşması,kavga etmesi halinde feshin haklılığı!
UYAP Avukat Portaldan soruşturma dosyasını inceleme talebi!
Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde biten evlilikleri için yeni düzenleme!
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan infaz paketinin kabul edilmesi halinde yapılacak düzenlemeler!
E-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? e Devlet şifresiyle hangi işlemler yapılır? Alınabilecek belgeler neler?
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/03/2020 tarihli ve 2020/51 sayılı kararı!
Elektrik kesintisi nedeniyle uğranılan zararın dağıtım şirketinden tahsili talebi!