31 Ocak 2018 Çarşamba

Yabancı Uyruklu bir kişiden boşanma?

Eşlerden herhangi birinin yabancı uyruklu olması Türkiye’de bir boşanma davası açılmasına engel teşkil etmemektedir.
 
Yabancı uyruklu biriyle evlilik yapan kişi boşanma davası açmak istemesi halinde bu davayı Türkiye’de açılabilecektir.
 
Yabancı uyruklu bir kadından boşanmak isteyen kişinin açacağı dava Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre yürütülecektir. Yabancı uyruklu bir kadından boşanmak isteyen kişi bu boşanma davasını yetkili mahkemeye yapacağı bir boşanma davası başvurusu ile gerçekleştirebilecektir.

Yabancı Uyruklu bir kişiden nasıl boşanılır?
Boşanma davası açmak isteyen kişi boşanması davasını Aile Mahkemesi'nde açabilecektir. Davanın açılacağı yer Eşlerin birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi yani Aile Mahkemesidir(Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine).  Eğer tarafların 6 aydan uzun bir süredir birlikte ikamet etmediği bir durum söz konusu ise boşanma davasını İstanbul, İzmir ya da Ankara’da açılabilecektir.

Velayet Davası?


Boşanma davası açıldığında hâkim çocuğun koruması ve bakımı için gereken tüm önlemleri re'sen almaktadır.
 
Davanın sonunda velayetin kimde kalacağını hâkim takdir eder. Hakimler velayete ilişkin kararlarında çocuğun menfaatini gözeterek karar vermektedir.
 
Velayet davalarındaki ana unsur çocuğun menfaatidir. Buna ilişkin Yargıtay'ın velayetle ilgili verdiği kararlarda, hakimin takdir hakkını kullanırken çocuğun çıkarlarına öncelik verilmesi görüşü belirtilmektedir.

Velayete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm teşkil etmeyeceğinden değişen şartlara göre velayet değiştirilebilir. Yine bu değişiklik hâkim kararıyla gerçekleştirilecektir.

Velayetin değiştirilmesi davası belirli bir süreye tabi değildir. Çocuğun menfaatinin gerektirdiği her an açılabilir.

Anlaşmalı boşanmada ise çocuğun velayeti üzerinde her iki taraf ortak beyanda bulunabilir. Hakim eşler arasında yapılan protokolde yer alan velayet konusundaki uzlaşmaya göre çocuğun velayetinin hangi eşte olacağına karar verecektir.

Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Neler?

Nafaka Nedir?
Nafaka, boşanma davası sürecinde ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi anlamda sıkıntıya düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenen para olarak ifade edilir. Her nafaka türü için farklı koşullar germektedir.

Nafaka Çeşitleri?
Aile Hukukunda üç çeşit nafaka bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Boşanma kararının verilmesi halinde yoksulluğa düşecek eşe ödenen 'yoksulluk nafakası'dır. İkincisi ise kişinin velayetini almadığı çocuk ya da çocuklar için ödeyeceği 'iştirak nafakası'dır.Diğeri ise 'tedbir nakafası' veya 'geçici nafaka'dır.

Tedbir Nafakası Nedir?
Boşanma davasının devamı süresince, hâkim gerekli olan ve özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, çocukların bakım ve korunmasına ilişkin bir takım geçici önlemler almaktadır. Hakim, eşlerin 'mal varlıkları ve ekonomik durumlarının araştırılması sonrası maddi anlamda ekonomik güçsüzlüğe düşecek tarafa tedbir nafakası ödenmesine karar verebilecektir. Tedbir nafakasına hâkim tarafından re ’sen hükmedilebileceği gibi davanın herhangi bir aşamasında taraflarca da talep edilebilecektir.

Boşanma Davası?

Boşanma kavramı evliliğin yasal olarak sonlandırılmasını ifade eder. Evlilik içerisindeki bazı tutum ve davranışlar nedeniyle eşlerden birisi evliliği  sonlandırmak isteyebilir. Böyle bir durumda yapılması gereken tek taraflı boşanma davası açmaktır. Tek taraflı olarak açılan boşanma davası hukuki manada çekişmeli boşanma olarak isimlendirilir. Türk Medeni Kanunu hangi durumlarda eşlerin boşanma gerçekleştirebileceklerine hükmetmiştir. Buna göre evliliğin yasal olarak bitirilmesi için boşanma davası açılması gerekmektedir. Boşanma davası açılmaksızın evliliğin sonuçlanması ancak eşlerden birinin ölümü halinde ortaya çıkmaktadır.
 
Boşanma sebebleri nelerdir?
4721 Sayılı Medeni kanunda belirltilmiş olan özel boşanma nedenleri ya da genel boşanma nedenleri arasında bulunan hukuki nedenlerden herhangi birinin olması gerekmektedir. Aksi durumda açılacak boşanma davası kabul edilmeyecektir.