Boşanma Davası?

Boşanma kavramı evliliğin yasal olarak sonlandırılmasını ifade eder. Evlilik içerisindeki bazı tutum ve davranışlar nedeniyle eşlerden birisi evliliği  sonlandırmak isteyebilir. Böyle bir durumda yapılması gereken tek taraflı boşanma davası açmaktır. Tek taraflı olarak açılan boşanma davası hukuki manada çekişmeli boşanma olarak isimlendirilir. Türk Medeni Kanunu hangi durumlarda eşlerin boşanma gerçekleştirebileceklerine hükmetmiştir. Buna göre evliliğin yasal olarak bitirilmesi için boşanma davası açılması gerekmektedir. Boşanma davası açılmaksızın evliliğin sonuçlanması ancak eşlerden birinin ölümü halinde ortaya çıkmaktadır.
Boşanma sebebleri nelerdir?
4721 Sayılı Medeni kanunda belirltilmiş olan özel boşanma nedenleri ya da genel boşanma nedenleri arasında bulunan hukuki nedenlerden herhangi birinin olması gerekmektedir. Aksi durumda açılacak boşanma davası kabul edilmeyecektir.

Boşanma Davasının Reddedilmesi?
Boşanma davasının reddedilmesi halinde bireyler tekrar aynı sebeble 3 yıl içerisinde bir boşanma davası açamayacaktır.
Boşanma Davası Süreci?
Boşanma davası süreci, boşanma davasına ilişkin dilekçesinin yetkili Aile Mahkemesine(Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine) sunulmasıyla ile başlamaktadır. Boşanma davası süreci açılacak davanın türüne göre değişmektedir. Ancak anlaşmalı olarak boşanma kararı alan eşler açısından boşanma davası süreci daha hızlı sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davası süreçleri ise anlaşmalı boşanma dava sürecine oranla daha uzun sürmektedir.
Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı?
2002 yılında yapılan bir değişiklik ile tarafların boşanmalarında mal paylaşımına ilişkin olarak edinilmiş mallara katılma rejimi yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte tarafların evlilik içerisinde almış olduğu mallar ortak mal olarak kabul edilmiş ve boşanmada kişisel mallar hariç her mal üzerinde eşler hak sahibi kabul edilmiştir. 2002 yılından itibaren yapılan evliliklerde taraflar eğer aksi bir mal rejimi seçmemiş ya da kabul etmemiş ise boşanma davalarında yasal mal rejimleri edinilmiş mallara katılma rejimi olarak kabul edilmektedir.
Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik içerisinde alınan daire, araba, arsa vs.. gibi mallar ortak mal olarak sayılmaktadır ve boşanma halinde her iki taraf da bu mallar üzerinde eşit hak sahibi olmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar