Velayet Davası?


Boşanma davası açıldığında hâkim çocuğun koruması ve bakımı için gereken tüm önlemleri re'sen almaktadır.
Davanın sonunda velayetin kimde kalacağını hâkim takdir eder. Hakimler velayete ilişkin kararlarında çocuğun menfaatini gözeterek karar vermektedir.
Velayet davalarındaki ana unsur çocuğun menfaatidir. Buna ilişkin Yargıtay'ın velayetle ilgili verdiği kararlarda, hakimin takdir hakkını kullanırken çocuğun çıkarlarına öncelik verilmesi görüşü belirtilmektedir.

Velayete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm teşkil etmeyeceğinden değişen şartlara göre velayet değiştirilebilir. Yine bu değişiklik hâkim kararıyla gerçekleştirilecektir.

Velayetin değiştirilmesi davası belirli bir süreye tabi değildir. Çocuğun menfaatinin gerektirdiği her an açılabilir.

Anlaşmalı boşanmada ise çocuğun velayeti üzerinde her iki taraf ortak beyanda bulunabilir. Hakim eşler arasında yapılan protokolde yer alan velayet konusundaki uzlaşmaya göre çocuğun velayetinin hangi eşte olacağına karar verecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar