Anlaşmalı Boşanma Nedir? Nasıl Yapılır? Şartları?


Anlaşmalı Boşanma Nedir?
Anlaşmalı boşanma mevcut evlilik birliğinin eşler tarafından ortak bir kararla sonlandırılmasıdır. Anlaşmalı boşanma sürecinde eşlerden her ikisi de boşanmayı kabul eder ve boşanmanın maddi, manevi tüm hukuki sonuçları konusunda uzlaşırlar. Bu şekilde yapılan boşanma işlemine anlaşmalı boşanma denir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?
Boşanma davası şekil ve usul açısında farklılık gösterir. Boşanma sürecinde taraflar anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası yoluna gidebilir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartları” yerine getirilmelidir. Kanunda hükmedilen anlaşmalı boşanma şartları gerçekleşmemişse taraflar açısından anlaşmalı boşanma yapılamayacaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen anlaşmalı boşanma şartları;

1- Evliliğin anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandırılmak istenmesi durumunda eşlerin öncelikle en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekir. Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır.

2- Anlaşmalı boşanmak için eşler, maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan etmelidirler. Boşanma protokolü anlaşmalı boşanmaların omurgasını oluşturur.

3- Anlaşmalı boşanmalarda tarafların davaya katılmaları zorunludur. Bu zorunluluğun sebebi eşlerin,anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde verdikleri beyanları hakimin teyit etmesidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar