Boşanma davasında maddi-manevi tazminat?

Boşanma yolu ile evliliğin sona ermesi halinde, kanunen düzenlenen birtakım şartlar mevcutsa, karşı taraftan maddi-manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi:

“MADDE 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Maddi Tazminat: 
Medeni Kanun madde 174- ‘’ Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.’’Belirtildiği üzere maddi tazminat istemenin belli şartları vardır. Bunlardan birincisi maddi tazminat isteyen eşin boşanma da kusurunun var olmaması ya da daha az kusurunun bulunmasıdır. Kusuru neticesinde boşanmaya neden olmayan eşten maddi tazminat isteminde bulunulamaz. Bu tazminat kanunun deyişiyle olan veya olması beklenen menfaatin ihlalidir. Boşanmaya sebep olmadığı bir zarar için maddi tazminat isteminde bulunulamaz. 
Tazminat miktarı kanun maddesinde de belirtildiği üzere uygun bir miktarda olmalıdır. 
Tarafların mali durumları ve boşanmada neticesindeki kusurlu halleri göz önünde bulundurulur. Maddi tazminat talebi boşanma davasının içerisinde istenebileceği gibi ayrı bir dava ile de istenebilir.

Manevi Tazminat: 
Medeni Kanun 174.madde: ’’ Boşanma ya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.’’ Manevi tazminat talep edecek kişinin aynı maddi tazminatta olduğu gibi hiç kusuru olmaması aranmamış kusurunun diğer eşe oranla daha az olması şartı aranmıştır.

Manevi tazminat talebi için bir kişilik hakkı ihlalinin bulunması gerekir.. Kişilik hakkının zedelenmesi, incinmesi,zarar görmesi durumunda manevi tazminat talep edilebilecektir. Hakim manevi tazminatı para olarak belirler.  Maddi tazminat olduğu gibi manevi tazminatında boşanma davası ile birlikte açılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davasından ayrı bir dava olarak da açılabilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar