Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Anlaşmalı Boşanma davasında ayrı bir davaya gerek kalmaksızın taraflar mal paylaşımını Boşanma Protokollerinde belirleyeceklerdir
Çekişmeli boşanma davasında ise boşanma davası sonucunda nafaka tazminat ve ziynet çeyiz eşyaları hususunda karar verilir. Mal paylaşımı için boşanma davasından ayrı olarak Aile Mahkemelerinde ayrıca bir dava açmak gerekecektir. 

Buna göre taraflar arasında başkaca bir anlaşma yapılmadı ise 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ve halen geçerli olan yasal mal rejimi ‘’Edinilmiş Mallara Katılım’’, her iki tarafın da çıkarını eşit şartlarda gözetir. Buna göre, eşlerin evlendikten sonra taraflardan birinin ya da ikisinin çalışarak elde etmiş olduğu mallar üzerinde ikisinin de eşit derecede hakkı olacaktır. Bu yasa ile boşanmada mal paylaşımı sırasında önceki mal ayrılığı rejiminin doğurduğu haksızlığın giderilmesi amaçlanır. Yine kadınların hane içindeki emeklerinin karşılığı olarak da alınan-edinilen varlıklara katılımı da göz önünde bulundurulur. Tarafların kişisel malı olmayan mallar edinilmiş mal hesabına katılmak üzere bilirkişilerce hesaplanarak mal paylaşımı yapılır.


Buna göre tarafların edinilmiş malları olarak; 
Çalışmasının karşılığı olan edinimler, Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, kişisel mallarının gelirleri, edinilmiş malların yerine geçen değerler, olarak kanunda belirtilmiştir.

Kişisel mallar ise, edinilmiş mallar kapsamının dışında yer alan ve boşanma sürecinde herhangi bir şekilde paylaşımı söz konusu olmayan mallardır. Bunlar eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, manevî tazminat alacakları, kişisel mallar yerine geçen değerlerdir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar