Kıdem Tazminatı Nedir? Şartları? Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı, belirli bir süre(işyerinde bir yıl çalışması ya da aynı işverene bağlı değişik iş yerlerinde en az bir yıl çalışması) çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen tazminattır.

Kıdem Tazminatı almaya hak kazanmak için diğer bir husus ise İşçinin, işverence işten çıkarılması gerekir. İşten çıkarılma nedeni, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmak ise işçi Kıdem Tazminatı talep edemeyecektir.

Şöyle ki, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı sebeplerden dolayı işten çıkarılan bir işçi, kıdem tazminatı alamayacaktır. Fakat İş Kanununa göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedenden dolayı, işten ayrılmak zorunda kalınmışsa tazminat alınabilecektir. Bir diğer husus ise erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılmak zorunda kalması halinde yine tazminat alınabilecektir. Kadın çalışanlarda ise çalıştığı esnada bir evlilik olursa, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılarak tazminat alabilir. Son olarak emeklilik şartını yerine getiren çalışanlarda kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı, her 1 yıl için 30 günlük yani, aylık, brüt ücret üzerinden hesaplanır ve bir aylık ücretin, çalışma yılı ile çarpılması sonucu ortaya çıkar. Çalışanın ücreti içinde yer alan yol yardımı, yemek, ikramiyeler, primler, sağlık sigortası gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar