Tutukluluk süresi!

CMK'nın, "Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk  süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek  uzatılabilir, uzatma süresi toplam üç yılı geçemez." şeklindeki fıkradaki "... üç  yılı ..." ibaresinden sonra gelmek üzere, "TCK'nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım  Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı  Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı" ibaresi eklendi.

Buna göre, "devletin güvenliğine karşı suçlar", "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar", "milli savunmaya karşı suçlar" ve "devlet  sırlarına karşı suçlar ve casusluk" suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına  giren suçlarda tutukluluğu uzatma süresi toplam 5 yılı geçemeyecek. Böylelikle, bu tip suçlarda azami tutukluluk süresi 7 yıla kadar çıkabilecek.

Aynı KHK'nın 148. maddesi ile CMK'nın "delillerin tartışılması"  başlıklı 216. maddesinin üçüncü fıkrasına da "Bu aşamada zorunlu müdafinin hazır bulunmaması hükmün açıklanmasına engel teşkil etmez." cümlesi eklendi.  Değişikliğe göre, yargılamalarda, hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilecek. Bu aşamada zorunlu müdafinin hazır bulunmaması, hükmün açıklanmasına engel teşkil etmeyecek.

Yorum Gönder

0 Yorumlar