Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası şartları Türk Medeni Kanunumuzun 166.maddesinin 3. fıkrasında belirtilmiştir. 

Bu Şartlar;

A) Evlilik en az bir yıl sürmüş ise,
Evlilik bir yıldan az sürmüşse o halde tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün olmayacaktır. 

B)Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde,
Eşlerden birinin mahkemeye başvurması veya bir eşin diğerinin davasını(anlaşmalı boşanmayı) kabul etmesi gerekir.

C) Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi,
Tarafların açıklayacağı anlaşmalı boşanma iradesinin hiçbir baskı,tehdit ve şiddet altında kalınmadan, tarafların iradelerini özgürce açıkladığına; hâkim tarafları dinleyerek kanaat getirmesi gerekir.
Eğer taraflardan biri davada vekille temsil ediliyor ise, tarafların boşanma iradelerini, mahkeme huzurunda bizzat kendilerinin ifade etmesi gerekmektedir. 

D) Tarafların anlaşmalı boşanmanın malî sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir protokol üzerinde anlaşmaları ve hakimin de bu protokolü uygun bulması,

Boşanmanın mali sonuçları,  maddi-manevi tazminat ve nafaka gibi unsurlardır. 

Tarafların bu konularda(tazminat, nafaka) anlaşmaları gerekir. Ayrıca tarafların tüm bu unsurlarla birlikte şayet çocukları varsa çocukların velayeti konusunda da bir anlaşmaya varmaları gerekmektedir.

Özellikle velayet konusunda Hâkim, çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak, taraflar arasında yapılan söz konusu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikler yapabilecektir. 

Son olarak, tarafların bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlaması ve bunu anlaşmalı boşanma dosyasına ibraz(sunması) gerekecektir. 

Tüm şartların sağlanmasıyla birlikte taraflar hazırladıkları protokol üzerinde anlaşılan hususları tutanağa geçirtmek suretiyle ve bununda hâkim tarafından uygun bulunması durumunda ya da hâkimin gerekli gördüğü hususlarda değişiklik yapılmasıyla birlikte, taraflarında bunu kabul etmesi halinde, hâkim tarafların boşanmalarına karar vermektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar