Zamanaşımı Nedir? Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

Hukuktaki hak düşürücü sürelerden biridir. Hukuk kuralları içerisinde bir kişiye tanınmış olan hakların ve bu haklardan kaynaklanan yükümlülüklerin belirlenen süreleri aşması(geçmesi) durumudur. Zamanaşımı ile birlikte hüküm sona erer.

Zamanaşımı süreleri?
Zamanaşımı süreleri davanın konusu ve hukuki durumun sebebine göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden tek bir zamanaşımı süresi öngörülemeyecektir. Zamanaşımı süresinin durduğu haller dışında, zamanaşımının öne sürülemeyeceği durumda mevcuttur. Özellikle Ceza davaları kamusal davalar olmasından dolayı, zamanaşımı süresini mahkeme resen dikkate almaktadır. Hukuk davalarında ise zamanaşımı defi ile  taraflarca öne sürülebilecektir.

Ceza davalarında zaman aşımı süreleri:

TCK m.68/1’de;
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl, 
  • Müebbet hapis cezalarında otuz yıl, 
  • Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl, 
  • Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl, 
  • Beş yıla kadar hapis ve adli para cezalarında on yıl geçmesiyle birlikte kanunda öngörülen cezanın infaz edilmeyeceği ifade edilmiştir.
  • Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilemez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar