Ecrimisil Nedir? Haksız İşgal Tazminatı Nasıl Alınır?

Ecrimisil, bir malın izin dışı kullanılmasıdır. Haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanan ecrimisil, bir malın veya taşınmazın sahibinin ya da idarenin rızası dışında kullanılması anlamına gelir. Söz konusu olan bu tazminatın oluşması için, bir mülkün ya da gayrimenkulün yasa dışı bir şekilde, iyi niyetli olmayacak şekilde, mülk sahibinin ya da yetkili kişinin izni ve rızası olmadan yapılmış olması gerekmektedir. 

Gerçek kişi veya tüzel kişilere karşı açılabilecek olan ecrimisil davası ile amaçlanan, haksız işgal tazminatının alınması ve hak sahibine verilmesidir. Davanın açılabilme koşulları ve nasıl açılacağı konusunda bilgi edinmek için aşağıda yer alan bilgilere göz atabilirsiniz.

Ecrimisil Tazminatı Şartları?
  1. İzinsiz bir şekilde kullanmak
  2. İzinsiz bir şekilde inşaat yapmak
  3. Kiralanan taşınmazlarda kira süresi dolmasına rağmen kira sözleşmesini yenilemeden kullanıma devam etmek
  4. Tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanan bir mülkün bir kısmının işgal edilmesi

Ecrimisil Davası Nedir?
Ecrimisil davası, haksız işgali yapan kişiye karşı açılan davadır. Burada amaç, malı haksız şekilde ve kötü niyetli olarak elinde bulunduran kişi veya kişilerden haksız işgal tazminatı alınması ve hak sahibine verilmesidir. Bu davayı açabilmek için ön koşul, malı haksız yere elinde bulunduran kişinin bunu davacının rızası veya onayı dışında yapmış olması ve iyi niyetli olmamasıdır.

Türk Medeni Kanunu ile düzenleme altına alınan Ecrimisil davasında, mal sahibinin zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz. Haksız işgal yapan kişinin kusuru önem taşımaz. Taşınmazdan veya maldan elde edilecek gelir, tazminatın hesaplamasında esas kabul edilir.

Davada, mal sahibinin gerçekten zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz. Ya da haksız işgali yapan kişinin kusurlu olup olmadığı önem taşımaz, kötü niyetli olarak işgali gerçekleştirmiş olması yeterlidir. Taşınmazdan / maldan elde edebilecek gelir ödenecek tazminatın hesaplanmasında esas alınır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar