Kefil ve Müteselsil kefil arasındaki fark nedir?

Eğer sözleşmede sadece kefil yazıyorsa ilk önce kefile başvurulamaz. Kiralayan önce kiracıya karşı takip başlatmalı, şayet sonuç alınmaz ise kefile başvurulmalıdır. 

Kefil hanesinde ‘müteselsil kefil’ yazıyor ise kiracı ile birlikte kefile veya kiracı olmadan doğrudan doğruya kefile başvuru mümkündür. Bu anlatılanlar kefaletin türü bakımından dikkat edilmesi gereken husustur. 

Diğer bir önemli ayrıntı ise öncelikle sözleşmeye bakılmalı, sözleşmenin süresi bitmiş, sonra yasal olarak kendiliğinden sözleşme uzamışsa yani kira sözleşmesi 2016 yılında yapılmış ve 2017 yılında sona eriyor ise, kefil olmaktan kaynaklanan sorumlulukta sözleşmenin sona ermesi ile yani 2017’de bitmiş olacaktır. 

Kira sözleşmesi uzamış olsa dahi mevcut kefillik ve bundan kaynaklanan sorumluk sona ermiş olur. Bu nedenle kefile başvurulamaz, başvurulması halinde itiraz edilmesi mümkündür.

Son olarak ilgili sözleşmede “Kira sözleşmesinin uzaması halinde kefilin kefaleti de uzayacaktır” şeklindeki ifade kefilin sorumluğunu uzatmayacaktır. Sorumluluğun uzaması için sözleşmede kefilin sorumlu olacağı miktarın yazılı olması gerekmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar