Kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karara karşı nereye itiraz edilir?

Kovuşturma, şüpheli hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecini ifade eder (CMK m.175/1). Kovuşturma süreci, savcılık tarafından hazırlanan iddianamedeki fiil ve fail hakkında yargılama yapılmasıdır. Kovuşturma, sadece ceza mahkemelerinin ceza davası hakkında yaptığı yargılamayı tanımlamak için kullanılan bir hukuku kavramıdır.

Suçtan zarar gören kişi, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine  tebliğ edildiği  tarihten  itibaren on beş gün  içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir (CMK md.173/1). 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı, bir itiraz dilekçesi verilerek itiraz edilir.

Dava  dilekçesinde  davanın  dayanakları,  yani  davanın  açılmasını haklı  gösterecek  sebepler  beyan  edilir (CMK 173/2).

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı verilen itiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar, tanıklar ve deliller de belirtilmelidir (CMK md.173/2).

Duruşmasız yapılacak olan inceleme sonunda sulh ceza hakimliği istemi yerinde bulduğu takdirde,  ilgili kararını  ve  dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına  geri gönderir. İlgili Cumhuriyet  savcısı ise  iddianame düzenleyerek mahkemeye verir (CMK 173/4).

İncelemede kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa,  sulh  ceza  hakimliği  itiraz  istemini  reddeder  ve  dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, verilen kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir (CMK 173/3).

Sulh  ceza  hakimliği  kamu  davasının  açılması  için  yeterli  delil gösterilmeden  yapılan  itirazlarda,  istemi  reddetmekle  birlikte,  itiraz edeni giderlere mahkum eder. (CMK 173/3).

Yorum Gönder

0 Yorumlar