Yabancı Çalışma İzni Başvuru Türleri Nelerdir?

Yurtiçi Başvuru
Ülkemizde bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için yapılır. Bu durumda yabancı 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir. 

Yurtdışı Başvuru
Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur. Oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasına sahiptir. 

Uzatma Başvurusu
İlgili Bakanlık tarafından verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir. 
Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanunun 7nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir. 
Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir. 
Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır. 

Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzni Başvurusu
Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar için yapılır. Yabancı Geçici koruma ikamet tezkeresine sahiptir.

Uluslararası Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Başvurusu
Ülkemizde uluslararası koruma altında bulunan ve uluslararası koruma başvurusu olan yabancılar için yapılır. Yabancı Uluslararası koruma ikamet tezkeresine sahiptir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar