Davam bitti, karar çıktı, süreç tamamlandı mı?

Yargılama işlerinin tamamı büyük bir ciddiyet gerektiren karmaşık süreçlerin sonucudur. Hukuk düzeni bu süreç içerisinde hatalar yapabileceğini öngörmüş ve kararın doğruluğunu bir diğer mahkeme aracılığı ile kontrol imkanı getirmiştir.

İtiraz hakkı tanınan kararlara ilişkin olarak ilk derece mahkemelerine, temyiz hakkı tanınmış kararlar hakkında ise üst derece mahkemelerine (Yargıtay, Danıştay gibi) başvurmak mümkündür.Yargılama süreci kesinleşmiş kararlar ile tamamlanır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar