Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

İşçi ve işverenin iş sözleşmesini devam ettirip ettirmeme kararını belirli bir sürenin sonunda vermelerine imkan veren iş sözleşmelerine deneme süreli iş sözleşmesi adı verilmektedir.

Bir iş sözleşmesine deneme süresi konulabilmesi için bu sözleşmenin sürekli iş sözleşmesi olması koşulu bulunmaktadır. Belirtilen sürekli iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması imkanı bulunmaktadır. Diğer yandan bir sözleşmeye deneme süresi konulabilmesi için sözleşmede deneme süresi bulunduğu hususunun açıkça kararlaştırılmış olması gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. Maddesinde düzenlenmiş olup Kanun’un ilgili maddesi şu şekildedir:

 ‘’MADDE 15. – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.”

Deneme süresi işçinin fiilen işe başlaması ile hüküm ifade eder. Deneme süresi dolmadan önce iş sözleşmesinin tararları iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir.Deneme süresi içinde işçiler, çalıştıkları günler için iş sözleşmesinden doğan haklarını talep edebilirler.

Bu durum İş Yasası’nın 15/II. Maddesinde;
“Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.” hükmü ile açıklanmıştır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar