Temyiz süresi nedir?

Bilindiği üzere her mahkemenin temyiz süreleri birbirinden farklıdır.


  • Ceza mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden(Tebliğ veya Tefhimden) itibaren 7 gün,
  • Asliye Hukuk Mahkemelerinde( Aile, Ticaret ve Tüketici Mahkemelerinde) tebliğden itibaren 15 gün,
  • Sulh hukuk mahkemelerinde tebliğden itibaren 8 gün, 
  • İcra hukuk mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden(Tebliğ veya Tefhimden) 10 gün, 
  • İş mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden(Tebliğ veya Tefhimden) 8 gün, 
  • İdare ve Vergi mahkemelerinde temyiz süresi tebliğden itibaren 30 gündür.


Belirtildiği üzere bazı mahkemelerde süre hakim tarafından karar açıklandığında(tefhim) başlarken, bazılarında kararın tebliğ edilmesi ile işlemeye başlar. Karar temyiz hakkı olan kimsenin yokluğunda alınmış ise temyiz süresi kararın bu kişiye yazılı olarak bildirilmesinden(tebliğ edilmesinden) itibaren başlar. Temyiz süresinde dilekçe verilmez ise temyiz hakkında vazgeçildiği anlamına gelir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar