Korona Virüs Salgını nedeniyle bazı kanunlardaki sürelerin işlemeyeceğine ilişkin kanun tasarısı tam metni!

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na aşağıdaki Geçici 5.madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 5 : Bu Kanun'da yazılı süreler 15.4.2020 tarihine kadar işlemez.Adalet Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir. 15.4.2020 tarihine kadarki dönemde sona eren süreler 15.4.2020 tarihinden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.Bu geçici durum için adli aravermeye dair hükümler uygulanır."

MADDE 2- 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'na aşağıdaki Geçici 17.madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 17 : Bu Kanun'da yazılı süreler 15.4.2020 tarihine kadar işlemez.Adalet Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir. 15.4.2020 tarihine kadarki dönemde sona eren süreler 15.4.2020 tarihinden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.Bu geçici durum için adli ara vermeye dair hükümler uygulanır."

MADDE 3- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na aşağıdaki Geçici 6.madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 6 : Bu Kanun'da yazılı süreler 15.4.2020 tarihine kadar işlemez.Adalet Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir. 15.4.2020 tarihine kadarki dönemde sona eren süreler 15.4.2020 tarihinden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.Bu geçici durum için adli ara vermeye dair hükümler uygulanır."

MADDE 4- 2577 Sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'na aşağıdaki Geçici 1.madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 1 : Bu Kanun'da yazılı süreler 15.4.2020 tarihine kadar işlemez. Adalet Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir. 15.4.2020 tarihine kadarki dönemde sona eren süreler 15.4.2020 tarihinden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.Bu geçici durum için adli ara vermeye dair hükümler uygulanır."

MADDE 5- Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 6 -Bu Kanunu yürütmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar