Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezasına itiraz etmek için aşağıda belirtilen belgeler ile ikamet adresine en yakın Adliyede bulunan Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması gerekmektedir. 
Trafik cezasına itiraz süresi ise, yüzünüze okunan cezalarda kesim tarihinden itibaren 15 gün, plakaya yazılan cezalarda  kişiye tebliğ edilen tarihten itibaren 10 iş günüdür. Trafik idari para cezasına itiraz etmek için gerekli olan belgeler yasa ile belirlenmiştir:

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının fotokopisi
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının fotokopisi
Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılacak dava dilekçesi
Trafik cezası kesilen araca dair ruhsat belgesinin fotokopisi
Araç sahibinin ehliyet ve kimlik kartının fotokopisi
Ceza ödemesi yapıldıysa ödemeye dair banka dekontu

Başvuru sonrasında herhangi bir duruşma yapılmadan dilekçede yer alan bilgileri mahkeme inceler ve karar verir. Ancak bazı durumlarda ilgili mahkeme tarafları dinlemek için belirli bir günde ve saatte çağırabilir. Dinleme sırasında dilerse tarafların avukatları da salonda hazır olarak bulunabilir. Kararın olumlu ya da olumsuz sonucu ise kişilere tebligat ile bildirilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar