Vefat Halinde Mirasçıların Yapması Gereken İşlemler!  • Yetkili makamdan ölüm belgesinin alınması
  • Ölen şahsın nüfustan düşürülmesi
  • Veraset ilamı çıkarılması
  • Tapu intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Vergi dairesine veraset beyannamesi verilmesi
  • Vergi dairesinde intikal ve devir işlemlerinde kullanılmak üzere yazı alınması
  • İntikal ve devir işlemlerinin gerçekleşeceği kurumlara bu yazı ve istenen diğer evraklarla başvuruların yapılması.

Yorum Gönder

0 Yorumlar