Türkiye'ye giriş yasağı (deport) bulunan yabancı uyrukluların deport kaldırma işlemleri!


Ülkemize çeşitli nedenlerden dolayı, yabancı uyruklu kimselerin kanun hükümlerine, özellikle Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) ilgili hükümlerine aykırı olan davranışlar gerçekleştirme sebebiyle sınır dışı edilebilmektedir. Buna göre yabancılara 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Türkiye’ye giriş yasağı” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca uygulanan giriş yasakları, bazı esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

TAHDİT KODU NEDİR VE NEDEN KOYULUR?

Tahdit kodlarının konuluş nedenleri birbirinden farklıdır. Ayrıca tahdit kodunun önemine bağlı olarak da tahdit süreleri değişiklik göstermektedir. Tahdit kodu konulmasının nedenleri;

 • V-69 (İkamet izni iptal edilenler)
 • V-71 (Adreste bulunamayanlar)
 • V-70 (Sahte evlilik)
 • V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)
 • V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)
 • G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)
 • G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)
 • Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)
 • Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)
 • Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)
 • Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)
 • Ç-117 (Kaçak çalışanlar)
 • Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler)
 • Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)
 • Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)
 • Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)
 • Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler)
 • Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)
 • Ç-138 (İnat yolcu)
 • K (Kaçakçılıktan arananlar)
 • N-99 (İnterpol kodu)
 • O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı)
 • N-82 (İstihzan kodu)

TAHDİT KODLARI NASIL KALDIRILIR ?

Tahdit kodunun kaldırılabilmesi için idare mahkemesine başvuru yolu olduğu gibi bunun yanında idari başvuru veya meşruhatlı davetiye ile de kaldırılabilmektedir.

TAHDİT, SUÇ KODU, TAHDİT SUÇ KODU TANIMI 

Ç-101;  Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-102; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-103; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-104; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-105; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-113; Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-114; Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-115; Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-116; Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-117; Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)  

Ç-118; Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-141; Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen  (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-149; Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-150; Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-151; Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-152; Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-166; Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-167; 3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen 

İSTİSNAİ HÜKÜMLER

(1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresi içerisinde ortaya çıkan herhangi bir mücbir sebeple vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan bu durumunu belgeleyenler hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” kodlu veri girişi yapılmayacak ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezalan tahakkuk ettirilmeyecektir. Mücbir sebebe binaen seyahat edemeyeceklerine ilişkin ibraz edilen doktor raporlarının, bir uzman ve başhekim onaylı olması halinde, özel hastane veya devlet hastanesinden alınmış olması yeterli görülecektir.

(2) Ülke genelinde ve/veya dünyada meydana gelen mücbir sebepler nedeni ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında Genel Müdürlük talimatı çerçevesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen "Ç" tahdit kodlu giriş yasakları uygulanmayabilir ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyebilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar