yabancıdan boşanma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yabancıdan boşanma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Ekim 2018 Çarşamba

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye'de Tanınması!

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 29.04.2017 tarihinde yapılan değişiklikle ‘Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir’ hükmü getirilmişti. Bu durumda yurtdışında boşanan birçok kişiye kolaylık sağlayacak bu uygulama ile taraflar artık boşanmalarının Türkiye'de de geçerli olması için belli şartlarda dava açmak zorunda olmayacak.

Yurtdışında boşanan TC vatandaşları, yetkili mercilere, yani bulundukları ülkedeki dış temsilciliklerine başvurdukları takdirde, tanıma ve tenfiz davası açmalarına gerek kalmadan boşanmalarını Türkiye’de geçerli olarak tanıtabilecek ve nüfus sicillerine işletebilecekler.

Yeni genelge ile süreç şöyle işleyecek;
1- Yaşanılan ülkedeki adli veya idari makamlardan alınan boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline ya da mevcut olup olmadığına ilişkin karar, önce bir üst mahkemeden onaylatılacak. Yani apostil damgası alınacak. Bu damga kararın kesinleştiğini gösteriyor.

2- Kesinleşmiş karar ile birlikte her iki taraf ya da her iki tarafın temsilcisi, Türk Başkonsolosluğu'na giderek kararın tanıtılmasını talep edecek. Boşanan tarafların aynı anda müracaat etmesi şart koşulmuyor. Ancak boşanmış çiftlerin ya da vekillerinin başvuruları arasındaki süre en fazla 90 gün olacak.

3- Kararın tanınması için, boşanma kararının aslı ve türkçe tercümesi, apostil damgası ve türkçe tercümesi, kimlik veya pasaport kopyaları birlikte verilmeli.

4- Başvuruları incelemek için konsolosluklarda bir komisyon oluşturulacak ve bu komisyonun kararıyla, yabancı ülke mahkemesinin verdiği boşanma kararı aile kütüğüne işlenecek.

31 Ocak 2018 Çarşamba

Yabancı Uyruklu bir kişiden boşanma?

Eşlerden herhangi birinin yabancı uyruklu olması Türkiye’de bir boşanma davası açılmasına engel teşkil etmemektedir.
 
Yabancı uyruklu biriyle evlilik yapan kişi boşanma davası açmak istemesi halinde bu davayı Türkiye’de açılabilecektir.
 
Yabancı uyruklu bir kadından boşanmak isteyen kişinin açacağı dava Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre yürütülecektir. Yabancı uyruklu bir kadından boşanmak isteyen kişi bu boşanma davasını yetkili mahkemeye yapacağı bir boşanma davası başvurusu ile gerçekleştirebilecektir.

Yabancı Uyruklu bir kişiden nasıl boşanılır?
Boşanma davası açmak isteyen kişi boşanması davasını Aile Mahkemesi'nde açabilecektir. Davanın açılacağı yer Eşlerin birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi yani Aile Mahkemesidir(Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine).  Eğer tarafların 6 aydan uzun bir süredir birlikte ikamet etmediği bir durum söz konusu ise boşanma davasını İstanbul, İzmir ya da Ankara’da açılabilecektir.